Vallás

-

--------------------------------------------------

A pap a plébánia kerítését szögeli. Egy kisfiú áll ott és vigyorogva bámulja. - Na, kisfiam, te mire vársz itt? - Arra, hogy a pap bácsi mit fog mondani, ha az ujjára csap a kalapáccsal!

---------------------------------------------------

A zsidó rabbi fia megszerzi a jogosítványt. Odamegy apjához, elkérni az autót. - Ajánlok egy üzletet. - mondja az apja - Ha levágatod a hajad, viheted a kocsit. - De apa, annak idején Sámsonnak is hosszú haja volt, Mózesnek és Jézusnak is! - próbálkozik a fiú. - Igaz, de ők mindenhová gyalog mentek.

---------------------------------------------------

Egy vagyány csávó bemegy a templomba. Serényen szotyolázik a padok között, mire odaér a feszülthez: - Há ez meg ki ott a kereszten? - Kérdi a papot. - Ő a mi urunk, királyunk. Ő adja nekünk a mindennapi kenyerünket! - Miért, pék a csávó?

---------------------------------------------------

Egy prédikátor híres a szűkszavúságáról. Egyik nap azonban a szokásos negyedórás prédikációja helyett három órát beszél folyamatosan. Megkérdi az egyik híve: - Tisztelendő úr, most miért beszélt ilyen hosszan? - Sajnos reggel a feleségem műfogsorát tettem be véletlenül, aztán azóta nem tudom befogni a szám.

---------------------------------------------------

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra téríteni a zárda mellett dolgozó építőmunkásokat, mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. Úgy gondolja, hogy a legjobb módszer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebédel, így nem tartja fel őket. Becsomagolja az ebédjét egy zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz. - Jó napot uraim! - kezdi a mondandóját mosolyogva. - Ismerik Önök Jézus Krisztust? A munkások egymásra néznek döbbenten, majd egyikük odakiált az építkezés másik végében üldögélő munkásoknak: - Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztust? - Mé' kérded? - kiabálnak vissza. - Mert itt a felesége az ebéddel!

---------------------------------------------------

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens pap kifogy az érvekből, felkiált: - Uram, tudom, hogy igazam van! Adja valami jelet, hogy így van! Hirtelen menydörög egyet az ég. - Ugyan már, ez csak véletlen! - mondja a három másik. - Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék! A derült égből lecsap egy villám. - Ez csak véletlen! - hitetlenkednek a többiek. - Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent! Az égből egy mély hang dörmögi: - IGAZA VAN! A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük: - Jól van, akkor most két vélemény áll hárommal szemben...

----------------------------------------------------

Pistike apja felakasztja magát. Édesanyja az első sokk után azt mondja neki: - Menj el fiam a paphoz, mondd meg neki, hogy jöjjon el, de ne áruld el, hogy édesapád öngyilkos lett, mert az öngyilkoshoz nem fog eljönni és nem fogja eltemetni sem. Pistike bekopog a paphoz. - Pap bácsi, tessék eljönni hozzánk, édesapám meghalt. - Magához szólította az Úr? - kérdi meglepődve a pap. - Dehogy szólította! Úgy fogta meg lasszóval!

-----------------------------------------------------

A falu nyugdíjba vonuló lelkésze helyett egy fiatal érkezik a templomba. Az idősebb türelmesen elmagyaráz mindent, a fiatal pedig bólogat. Egy hét múlva az öreg pap lopva beül a gyóntatófülkébe, ahol a fiatal éppen gyóntat. Mikor végez, az idős pap félrevonja kezdő társát: - Fiam, a gyóntatással kapcsolatban szeretnék neked pár dolgot mutatni. Próbáld utánam mondani: "Ezennel feloldozlak bűneid alól, Ámen." A fiatal csodálkozva utána mondja. - Látod fiam, mennyivel komolyabbnak tűnik ez, mint amikor a térdedet csapkodod, nevetgélsz, és azt mondod: "Nem mondod komolyan! Tényleg? És aztán mit csináltál vele?"

----------------------------------------------------

Egy katolikus pap, egy református pap és egy rabbi minden héten egyszer kártyáznak filléres alapon. A rendőrfőnök tudomást szerez róla, egy alkalommal tetten éri őket, és biróság elé viszi az ügyet. A biró meghallgatja a rendőrfőnök jelentését és szigorú arccal megkérdezi a katolikus papot: - Nos Atyám, igaz hogy kártyázott? A pap felnéz az égre, magában mormogja, hogy "Istenem, bocsáss meg" majd hangosan ezt mondja: - Nem méltóságos uram. A biró a református paphoz fordul és megkérdezi: - Nos, tisztelendő úr igaz hogy kártyázott? Megismételve a pap válaszát ő is azt mondja: - Nem méltóságos uram. Ezek után a biró a rabbihoz fordul és megkérdezi: - Rabbi, igaz hogy kártyázott? Hidegen a biró szemébe nézve adja a választ: - Ugyan már, kivel?

----------------------------------------------------

A falusi templomba betéved egy parasztbácsi. Leül, és elkezd nézelődni. Amikor elérkezik a mise ideje, a pap megkérdi tőle: - Csak egyedül van itt, azért megtartsam a misét? Erre a bácsi: - Én nem vagyok nagyon okos, de ha kimegyek az ólba, és csak az egyik disznó jön a vályúhoz, azért megetetem azt az egyet is! A pap erre megtartja a misét, egészen belelkesedik, cifrázza kedvére. Két óra múlva megszólal az öreg paraszt: - Hát atyám, én nem vagyok egy okos ember, de azt tudom, hogy ha csak egy disznó jön a vályúhoz, azért nem adom neki az összes moslékot...

----------------------------------------------------

Három jó barát holta után felkerül a Mennybe. A kapuban Szent Péter várja őket, és a lelkükre köti, hogy nagyon vigyázzanak, mert a Menny tele van kacsákkal, rá ne lépjenek egyre sem. Nagyon elcsodálkoznak, de amikor megnyílik a mennyek kapuja, valóban rengeteg kacsa van odabennt. Első nap az első rá is lép egy kacsára, fogják, összekötik egy borzasztó öreg, csúnya nővel és ledobják a Földre mondván, hogy mostantól vele kell éljen. A második is, bármennyire vigyáz, két nap múlva ugyancsak így jár, őt is összekötik egy még csúnyább nővel és őt is ledobják. A harmadik nagyon óvatos, eltelik egy hét, egy hónap, egy év. Egyik nap hoznak egy csodálatos hölgyet, szép, csinos, hozzákötik és se szó, se beszéd ledobják a Földre. Zuhanás közben már nagyon kíváncsi és megkérdezi: - Mondd, ugye azzal érdemeltem ki, hogy egy ilyen szép hölgyet szántak nekem, hogy vigyáztam a kacsákra? Mire a hölgy: - Rólad semmit sem tudok, de én ráléptem egy kacsára.

----------------------------------------------------

Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak. Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb eredményt a dadogós érte el, aki több, mint húsz Bibliát adott el. Kérdezik tőle, hogy csinálta? - A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-felolvasom.

--------------------------------------------------

Kovácsék legidősebb fiából pap lett. Egy ismerősük az apával beszélget: - Hallottam beszélni a fiadat múlt vasárnap a misén. Okosan fűzte a szót, és szép orgánuma is van! - Igen, igen... rám hasonlít az a fiú. - Mondjuk a hívek kicsit már feszengtek, mert másfél órán keresztül beszélt! - Akkor talán mégis inkább a feleségemre hasonlít.

----------------------------------------------------

Kopogtatnak a mennyország kapuján. Szent Péter kikiált: - Na mi az? - Nem mi az, hanem ki az, fiacskám! - Jó ég! Már megint egy tanárnő!

---------------------------------------------------

A kisfiú megkérdi az anyukájától: - Anyu, ugye Isten adja meg a napi kenyerünket? - Igen, kisfiam. - És anyu, ugye a Jézuska hozza a játékokat? - Igen, kisfiam. - Akkor az apu mi a francot csinál egész nap?
Tételek: 1 - 15 ból 18
1 | 2 >>